POTEK GRADNJE

20.06.2017

Priprava gradbišča.

 

10.07.2017

Izkop gradbene jame.

 

28.07.2017

Izvedba hidroizolacije.

 

20.08.2017

Gradnja kletnih prostorov.

 

15.09.2017

Zakluček gradnje kletnih prostorov.

 

05.10.2017

Gradnja prvega nadstropja.

 

30.10.2017

Gradnja drugega nadstropja.

30.11.2017

30.12.2017

Vgradnja stavbnega pohištva.

30.01.2017

10.04.2018

Izvedba fasade.

28.05.2018

Zaključna dela.

01.08.2018

Urejanje okolice.